Czym jest polisa ubezpieczeniowa i jakie prawa mają ubezpieczający?

Termin polisa ubezpieczeniowa jest często stosowany wymiennie z terminem ubezpieczenie, lecz jest to pomyłka. Terminy te, choć odnoszą się do tej samej kwestii, ustalają inną. Co to jest polisa ubezpieczeniowa? Do czego upoważnia swojego posiadacza?

Jak się definiuje polisę ubezpieczeniową?

Definicja terminu polisa ubezpieczeniowa znajduje się w art. 809 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wynika z tego, iż jest to dokument, który potwierdza zawarcie samej umowy ubezpieczenia. Dlatego nie kupujesz samej polisy, tylko decydujesz się na wykupienie ubezpieczenia, a następnie otrzymujesz zawarcie umowy, czyli dokument poświadczający ubezpieczenie. Tym dokumentem jest właśnie polisa ubezpieczeniowa dostępna online.

O czym świadczy posiadanie polisy ubezpieczeniowej?

Jak wspomniano, uzasadnia to zawarcie umowy. Firma ubezpieczeniowa może przesłać je do nas w formie tradycyjnej lub elektronicznej, najczęściej e-mailem, najczęściej w formacie PDF. Dla nas ta informacja oznacza, że umowa weszła w życie i ochrona jest ważna. Potwierdzenie to nie jest jednak wymagane do uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. Przy składaniu wniosku zwykle wymagany jest tylko numer naszej polisy. Ubezpieczyciele nie proszą o polisę ubezpieczeniową, ponieważ mają w swojej bazie danych informacje, że i tak jesteś ich klientem.

Co znajdziemy na polisie ubezpieczeniowej?

Na polisie ubezpieczeniowej znajdziesz informacje o zawartej umowie, na przykład:

– numer polisy ubezpieczeniowej,

– dane ubezpieczonego,

– dane ubezpieczającego,

– przedmiot ubezpieczenia,

– rodzaj ubezpieczenia,

– wysokość sumy ubezpieczenia,

– ogólne warunki ubezpieczenia.

Szczegóły polisy zależą m.in. od rodzaju ochrony ubezpieczeniowej objętej umową. Powyższa lista zawiera terminy ubezpieczony i ubezpieczający. Jaka jest różnica między tymi terminami? Otóż ubezpieczenie może wykupić ktoś inny niż ten, którego ubezpieczenie dotyczy. Najprostszą ilustracją jest ubezpieczenie szkolne.

Czy musimy posiadać poświadczenie zawarcia umowy ubezpieczenia?

Jak wspomniano, ubezpieczyciel nie będzie wymagał od nas potwierdzenia umowy, aby wypłacić odszkodowanie. Wystarczy wpisać numer naszej polisy ubezpieczeniowej. Jednak nie zawsze tak było. Przez lata kierowcy musieli zabrać ze sobą drukowaną wersję polisy ubezpieczeniowej. Oryginału nie trzeba było otrzymywać pocztą ani na konto ubezpieczyciela. Wystarczyło wydrukować dokument. W dzisiejszych czasach wystarczy udowodnić swoje prawo jazdy. polisa ubezpieczeniowa, ubezpieczeniowa polisa, polisy ubezpieczeniowe

Ubezpieczenie mienia – co obejmuje i od czego chroni?

Ubezpieczenie mienia obejmuje składniki majątkowe – nieruchomości bądź ruchomości, zwłaszcza te szczególnie cenne. Zakres ochrony ubezpieczeniowej każdorazowo uzależniony jest od treści umowy z ubezpieczycielem. Jakie składniki mienia można ubezpieczyć i od jakich zdarzeń?

Czym jest ubezpieczenia mienia?

Ubezpieczenie mienia (https://superpolisa.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-mienia/) jest ubezpieczeniem majątkowym. Oznacza to, że obejmuje ochroną wybrane, wskazane w polisie ubezpieczeniowej składniki majątku. Ubezpieczenie tego typu dostępne jest zarówno dla osób prywatnych, jak i dla firm. Może obejmować zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, a także, w ramach ubezpieczenia nieruchomości, jej przynależności, to jest ruchomości na stałe z nieruchomością związane.

Jakie mienie można ubezpieczyć?

Najczęściej ubezpieczanymi składnikami majątkowymi wśród nieruchomości są dom, mieszkanie, lokal użytkowy stanowiący siedzibę firmy, garaż czy budynek gospodarczy.

Natomiast wśród ruchomości mogą to być przede wszystkim pojazdy, w tym zarówno prywatne i firmowe samochody osobowe, jak i flota transportowa czy maszyny rolnicze. Ochroną ubezpieczeniową można objąć także inne cenne nieruchomości, w tym:

– biżuterię,

– zegarek,

– meble antyczne,

– obrazy, rzeźby, dzieła sztuki,

– sprzęt AGD i RTV,

– sprzęt komputerowy,

– znaczki, kolekcje,

– sprzęt sportowy,

– sprzęt rehabilitacyjny.

Ubezpieczenie nieruchomości obejmuje zazwyczaj ochronę samych jej murów. Chcąc ubezpieczyć wszystko to, co w nieruchomości się znajduje i stanowi część jej urządzenia, należy zdecydować się na polisę rozszerzoną. Wówczas ochrona ubezpieczeniowa będzie się roztaczać na elementy takie jak posadzki, instalacja grzewcza, stałe wyposażenie łazienki czy meble w zabudowie – wszystko to, czego nie da się odłączyć od samej nieruchomości bez użycia narzędzi. Ochrona ubezpieczeniowa nieruchomości nie roztacza się natomiast na znajdujące się wewnątrz niej ruchomości, które można z łatwością przenieść, czyli zarówno wymienione powyżej składniki majątku, które przechowywane są w domu czy w firmie, jak i elementy takie jak meble, dywany, zasłony itp., o ile nie podlegają one odrębnemu ubezpieczeniu.

Ubezpieczenie mienia – od jakich zdarzeń chroni?

Zakres ochrony ubezpieczeniowej oferowany przez każdą z firm ubezpieczeniowych może się różnić. Najczęściej nieruchomości ubezpieczane są od zdarzeń takich jak pożar, powódź, zalanie, włamanie z kradzieżą, wybuch instalacji, grad czy wiatr i inne podobne zdarzenia. Ruchomości ubezpieczyć można od kradzieży, utraty, zniszczenia, wypadku – w przypadku pojazdów mechanicznych, czy uszkodzenia. Możliwe jest także wykupienie ubezpieczenia typu all risks, czyli od wszystkich ryzyk. Wówczas możemy mieć pewność, że bez względu na przyczynę uszkodzenia czy utratę rzeczy otrzymamy rekompensatę od firmy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie mienia- czym jest i co zabezpiecza

Ubezpieczenie mienia, nie dotyczy tylko i wyłącznie ubezpieczenia naszego domu czy mieszkania. Ubezpieczenie mienia zapewnia dodatkową ochronę w zabezpieczeniu także firmy czy mienia, wchodzącego w skład naszej nieruchomości. Jest to rodzaj ubezpieczenia majątkowego. Oznacza to, że ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie dobra materialne, wchodzące w zakres ochrony.

Co możemy zabezpieczyć, korzystając z ubezpieczenia mienia?

Poprzez wykupienie polisy ubezpieczenia mienia, zabezpieczyć możemy również, te dobra, które nie są ściśle powiązane z ubezpieczaną nieruchomością. W zakres takiego ubezpieczenia wchodzą między innymi:

ubezpieczenie ruchomości domowych obejmujące zabezpieczenie wszystkiego, co, po obróceniu ubezpieczonej nieruchomości do góry nogami, mogłoby wypaść tj. sprzęt komputerowy, meble (niebędące przytwierdzone w sposób stały), przedmiotu użytku osobistego.
ubezpieczenie stałych elementów tj. wszystkich elementów, znajdujących się w nieruchomości, będących na stałe przytwierdzonych, których demontaż wymaga użycia siły lub narzędzi. Elementami stałymi są między innymi meble wykonane pod zabudowę, okna czy parapety.
ubezpieczenie mienia tj. ubezpieczenie ścian, fundamentów czy pokrycia dachowego.

Jakie nieruchomości obejmuje ubezpieczenie mienia?

Ubezpieczenia mienia, posiadają wiele możliwości. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, polisa swoją ochroną, może obejmować ubezpieczenie domku letniskowego, garażu (przynależnego do bryły budynku bądź wolnostojącego, zarówno na posesji, jak i poza jej obszarem). Dodatkowo takie ubezpieczenie działa w razie uszkodzenia bram czy siłowników. Co ważne, ubezpieczeniu mienia podlegają również piwnice, pomieszczenia gospodarcze wraz z obiektami małej architektury.

Co ważne, towarzystwa ubezpieczeniowe, świadczą również ochronę z zakresu ubezpieczenia nagrobków cmentarnych.

Od jakich zdarzeń można ubezpieczyć mienie?

Każda z polis ubezpieczenia mienia, posiada własny, podstawowy zakres ubezpieczenia. Za dodatkową opłatą, poprzez wybór wariantu rozszerzonego, można poszerzyć zakres ochrony. Zakres podstawowy ubezpieczenia zazwyczaj obejmuje ochronę w razie powodzi, zalania, pożaru, kradzieży/ kradzieży z włamaniem, trzęsienia ziemi, wystąpienia lawiny, szkód wyrządzonych przez naturę czy osuwanie się ziemi, upadek statku powietrznego i uderzenie pojazdu mechanicznego.

Dodatkowo ochronę można rozszerzyć o:
– wandalizmu,
– graffiti,
– dewastację.
Ubezpieczenie mienia zapewni nam również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, działające w sytuacji wyrządzenia przez nas bądź dzieci czy zwierzęta szkody, w stosunku do osoby trzeciej. Za dodatkową opłatą ochronę można często rozszerzyć o:
– Home Assistance- pomoc fachowców w razie awarii w domu,
– pomoc medyczną,
– NNW; ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku,
– pomoc prawną.
Jak każde ubezpieczenie, ubezpieczenia mienia, posiadają również wyłączenia. Określone są one w sposób szczególny w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń (OWU).